U vreme naših baka i deka bili su sasvim uobičajeni, čak su se smatrali i slabim izvorom toplote. Danas, gotovo da ulaze u sferu luksuza. Reč je, pogađate, o kaminima… ...

Detaljnije »