LED-sijalica

Koliko znamo o različitim novim tehnologijama, koje se svakodnevno primenjuju u našem životnom okruženju? Danas smo odlučili da Vam predstavimo novu seriju Verbatimovih sijalica za profesionalno osvetljenje, jer, po tvrdnjama proizvođača, imaju neverovatne pefrormanse. Međutim, prvo da se uputimo u to šta je LED sijalica uopšte.

LED sijalice su najnovija generacija izvora svetlosti. One koriste svetleće diode (LED – Light Emitting Diode) kao izvor svetlosti. Vrline ovih sijalica su brojne: imaju dug vek trajanja (deset puta duži od običnih) i visoku energetsku efikasnost, nisu lomljive, nisu osetljive na velik broj paljenja i gašenja, niti na vlagu ili niske temperature, sijaju punim sjajem čim se uključe. Osim toga, LED sijalice su potpuno neškodljive. Nemaju štetno zračenje, niti se u proizvodnji koriste štetni elementi. Mana, svakako osetna kod početne investicije, je njihova cena, no, s obzirom na sve prednosti, ovakva investicija bi čak i finansijski trebalo da se isplati, s obzirom da ova sijalica traje duže.
Svetlosne diode za svoj rad koriste jednosmernu struju. Da bi radile na naizmeničnu struju, sijalice imaju ugrađena ispravljačka kola koja diodama obezbeđuju odgovarajući jednosmerni napon. Neosetljive su na oscilacije napona u mreži, tako da uvek daju
svetlost jednakog intenziteta. Ako LED dioda radi na visokim temperaturama, onda joj se degradira kvalitet, ili biva oštećena, tako da LED sijalice obično imaju i ugrađene hladnjake, najčešće rebraste konstrukcije, pa to objašnjava i high tech dizajn ove vrste svetlosnih izvora.
LED diode ne emituju svetlost u svim pravcima, te ta njihova karakteristika takođe utiče na dizajn sijalice. Emisija svetlosti jedne LED diode je mala u odnosu na obične i štedljive sijalice, te se u jednu sijalicu postavlja više LED dioda.
Potrebno je da se podsetimo i nekih osnovnih pojmova o svetlosti, kako bi znali da rastumačimo tehničke performanse koje proizvođač ističe.

Boja svetla sijalice naziva se temperatura boje. Postoje tri osnovne grupe temperatura boje su:

  • toplo belo < 3300 K
  • neutralno belo 3300 – 5000 K
  • dnevna svetlost > 5000 K

Veća temperatura znači da je svetlost „hladnija“. Najpogodnije osvetljenje za ljudsko oko je svetlost koja ima temperaturu boje između 5500 i 6000 K.

Svetlosna jačina (koja se izražava u kandelima, cd) predstavlja količinu svetlosti koju izvor svake sekunde emituje u određenom smeru definisan jediničnim prostornim uglom.

Svetlosna efikasnost predstavlja odnos ukupne količine svetlosne energije izvora svetlosti i uložene snage, odnosno, odnos uložene električne energije i dobijene svetlosti. Maksimum svetlosne efikasnosti koji se može postići, sa svom energijom pretvorenom u vidljivo svetlo je 683 lm/W. U praksi između 10 i 200 lm/W.

52311Verbatim 52311GlobalVerbatim

Nova Verbatimova serija sijalica PAR16 GU10 je predstavljena u Beogradu 13. novembra ove godine. GU10 je oznaka grla koje ove sijalice koriste, koje se može naći u prodaji. Nivo osvetljenja koje postižu je od 660 lumena – gotovo dvostruko više od standardne 50-vatne halogenske reflektorske sijalice. Verbatimova nova serija sijalica  nudi svetlinu do 660 lm bez odbljesaka, uz mogućnost prigušivanja i u različitim temperaturama boje. Jačina svetla od 660 lumena ekvivalentna je 91-vatnom halogenskom izvoru svetlosti.

Koristeći tehnologiju koju je razvila kompanija Mitsubishi Chemical Corporation (MCC), ove LED sijalice vrhunskih performansi postižu bolje termalno hlađenje zahvaljujući naprednom integrisanom hladnjaku sofisticiranog dizajna. Zajedno sa poboljšanim strujanjem vazduha i najnovijim čipovima koji se koriste u njihovoj izradi, sijalicama se na taj način omogućuje duži rad bez pregrevanja, a samim tim i duži životni vek koji iznosi i do 40 000 sati. Životni vek LED sijalice definisan je kao vreme u kojem se očekuje da će se sijalica spustiti na 70% svog inicijalnog svetlosnog izlaza. Ovo znači da sijalica i dalje radi, ali više ne emituje tako jarku svetlost kao što je emitovala na početku korišćenja.

Verbatimova najnovija serija LED sijalica GU10 koristi dijamantima izrezanu optiku sa jednim žarištem koja omogućuje raspršivanje svetlosti na kontrolisani način, uz izbegavanje odbljesaka, zalutalog svetla i naglašenih tačaka od kojih pate mnogi konkurentski proizvodi. Sijalice su naročito prikladne za korišćenje u instalacijama na visokim stropovima u maloprodajnim objektima, mestima za zabavu ili ugostiteljskim objektima. Sa uglom zraka od 35°, sijalice fokusiraju svetlost tamo gde je to potrebno, uz minimalno rasipanje. Kompaktno kućište sijalica PAR16 (50 milimetara u promeru, 56 milimetara po visini) omogućava jednostavnu ugradnju i lako uklapanje u postojeće instalacije.

Serija od ukupno četiri PAR16 GU10 reflektora snage 8,5W nudi različite kombinacije vrednosti lumena i temperature boja, uz vrlo visoku efikasnost. Dajući između 590 i 660 lumena, sijalice isporučuju svetlosni intenzitet od 1180 do 1340 kandela na temperaturi boje između 2700 K i 4000 K. Tri sijalice nude i visokokvalitetno prigušivanje kako bi omogućile stvaranje različitih svetlosnih intenziteta i atmosfere u sobama. Četvrta sijalica u seriji je alternativa u profesionalnim primenama, u kojima je ne-prigušiva opcija bolje rešenje, bez da se žrtvuju pouzdanost i dugi životni vek – Verbatim predviđa visoku potražnju za ovim proizvodom.

Dodatno, serija od četiri–vatna PAR16 GU10 reflektora daje svetlinu između 400 i 450 lumena (ekvivalentno 60-vatnim ili jačim halogenskim sijalicama). Ove LED sijalice daju svetlosni intenzitet između 1000 i 1170 kandela pri temperaturama boja od 2700K do 4000 K i time nude bolju kompatibilnost sa kontrolerima za prigušivanje.

“Izrađene na Mitsubishijevoj tehnologiji, Verbatimove nove sijalice PAR16 GU10 podižu standard kada je reč o svetlini i kvalitetu svetlosti. Uz dokazanu pouzdanost koju korisnici već očekuju od Verbatima, predviđamo veliku potražnju za ovim proizvodima visokih performansi. Velik broj opcija će omogućiti rasvetnim profesionalcima da odluče koju od novih sijalica nabaviti, zavisno o individualnom slučaju,“ kaže Jeanine Chrobak, Business Commercial Manager LED za regiju EUMEA u kompaniji Verbatim.

Za ovakvu vrstu osvetljenja odlučiće se, pre svega, profesionalni kupci, kojima je potrebna u maloprodajnim ili ugostiteljskim objektima. No, pitanje: da li koristiti LED sijalice kao izvor svetlosti, je ono koje se postavlja svim potrošačima. Razmislite!